Варна 9007, Баба Алино, Златни пясъци
+359 52 38 76 00
info@bellevuebg.com
Book Now
Горски парк

Гостите на БЕЛВЮ и посетителите, желаещи да избягат за кратко от динамичната градска среда, могат да се отпуснат в нашия собствен горски парк. Той се намира непосредствено до хотел БЕЛВЮ и е част от територията на Природен парк Златни пясъци.

На площ от 20 декара сме създали приятни кътове за отдих, семейни празници и срещи с приятели. Тук е и най-голямата ни гордост – нашият нов въжен парк. Той е най-големият на Северното българско Черноморие. Проектиран е с две трасета с обща дължина 180 метра и множество предизвикателства с различна сложност. Оборудван е с професионални обезопасителни средства и се обслужва от наши опитни инструктори.

Паркът Белвю е екологичен проект, с който поддържаме не само естествения хабитат на типичните за района растителни и животински видове. Поставили сме си амбициозната цел да разширим видовото разнообразие, за да превърнем загиващата доскоро гора в градина от приказките.

Освен познатите смърч (Picea Abies), черен бор (Pinus nigra), едролистната липа (Tilia platyphyllos), полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст (Ulmus minor), летен дъб (Quercus robur), черна елша (Alnus glutinosa) и кeляв габър (Caprinus orientalis),  нашият екип отглежда нови дървесни видове като хималайски кедър (Cedrus deodara),  смърч коника (Picea glauca Conica), аризонски кипарис (Cupressus Arizonica), кoпринено дърво Albicia, обикновен кипарис (Cupressus sempervirens), лъжекипарис (Columnaris Glauca), японски клен (Acer palmatum) и пауловния (Paulownia), позната като „императорско дърво”.

Тук през различните сезони ще разкриете прелестта на много други растителни видове – горска ягода (Fragaria vesca), бодлив залист (Ruscus aculeatus), висока скрипка (Smilax excelsa), храстовиден жасмин (Jasminum fruticans), драка (Paliurus spina-christis), Олеандър (Nerium oleander) ,  делосперма (Delosperma cooperii), ирис, фрезия, иксия (Ixia Panorama) и пъстра палитра от кокичета и минзухари.

Постарали сме се да осигурим безпрепятственото придвижване на всички представители на естествената за Парк Златни пясъци фауна. Затова няма да е учудващо ако покрай вас премине див заек (Lepus europaeus), катерица (Sciurus vulgaris), белогръд таралеж (Erinaceus concolor), язовец (Meles meles), червена лисица (Vulpes vulpes) или златка.

А когато затворите очи, отпуснати в хамака, ще останете пленени от птичия хор – голям синигер, поен дрозд, авлига, зелен кълвач, червеношийка, черешарка, папуняк, бухал, кос.

Подарете си едно различно изживяване, само на 15 километра от градската шумотевица!

Паркът работи всеки ден от 9.00 до 19.00 ч.

За резервации:

тел: 0887 603 121

e-mail: info@bellevuebg.com